Begroting 2021
portal

Programma's

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen.
Op 4 maart 2020 is de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen ondertekend.  Aanleiding hiervoor zijn de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de stedelijke vraagstukken. De woondeal is een pakket met afspraken met het ministerie van BZK, de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland. Doel van deze woondeal is om tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De woondeal bevat een zestal kernafspraken, waar onder woningbouwopgave en versnelling en betaalbaarheid. Met betrekking tot de woningbouwopgave en versnelling worden de locaties De Holtkamp, Het Hof en BAT met name genoemd.  Het Hof en De Holtkamp zijn gemeentelijke locaties welke volgens bestemmingsplan geschikt zijn voor woningbouw. De BAT locatie is inmiddels in ontwikkeling maar is een particulier initiatief. De gemeentelijke ambitie om Groot Holthuizen (waaronder De Holtkamp) verder te ontwikkelen wordt ondersteund door de woondeal. Voor De Holtkamp hebben we inmiddels een stedenbouwkundige opzet en een grondexploitatie aan u voorgelegd.

Beleidskaders

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

7.069

4,9 %

Baten

5.106

3,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37