Begroting 2021
portal

Bijlagen

Meerjareninvesteringsplan

In het meerjareninvesteringsplan vermelden wij de voor de komende vier jaren geplande investeringen. Het meerjareninvesteringsplan is bedoeld voor de bewaking van de planning en de voortgang van deze investeringen. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de fasering van de investeringen die in het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen en daarmee op de raming van de lasten in de meerjarenbegroting. Het meerjareninvesteringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld bij de begroting.
In de 2e Voortgangsrapportage en de Jaarstukken nemen wij het kredietenoverzicht op. In dit overzicht geven wij de stand van zaken weer van de beschikbaar gestelde en lopende investeringen.

Hierna presenteren wij het bijgestelde meerjareninvesteringsplan voor de jaren 2021-2024. Voor de toelichting op de geplande investeringen verwijzen wij u naar de betreffende programma's bij het onderdeel 'Wat kost het?'.

In onderstaande tabel is een kolom 'separaat voorstel' opgenomen. Wanneer in deze kolom een 'ja' is ingevuld dan komen wij bij u terug met een separaat raadsvoorstel.

Omschrijving

Separaat

Afschrijvings

Investerings bedrag

voorstel

termijn

2021

2022

2023

2024

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Aanhanger Veenhuis (achter NH)

5

33

0

0

0

Ford Transit Connect

10

0

40

0

0

Hefbrug 24 ton

10

0

135

0

0

Mercedes bus sprinter

10

53

0

0

0

Mercedes Sprinter Pick-up

10

0

61

0

0

Vloeistoftank 32000 liter

5

33

0

0

0

Volkswagen Transporter

10

61

0

0

0

Vrachtwagen DAF CF75

10

0

240

0

0

vervangen VW Crafter bus

10

0

0

0

61

vervangen 2x VW crafter/kipper

10

0

0

0

176

Vervangen service auto VW Caddy

10

0

0

0

35

Vervangen Toyota Auris Milieu

10

0

0

0

25

Servicewagen t.b.v. bordenploeg

10

68

0

0

0

Servicewagen tbv groenploeg RW

10

62

0

0

0

Servicewagen tbv servicemeldingen

10

40

0

0

0

Servicewagen 2e ploeg begraven

10

40

0

0

0

Servicewagen groenploeg Babberich

10

68

0

0

0

Vervangen gazonmaaier John Deere 1515

10

0

0

70

0

Vervangen grote zoutsproeier
Epoke (GH-3)

10

0

0

0

65

Vervangen grote zoutsproeier
Epoke (GH-7)

10

0

0

0

65

Bouw toiletvoorziening Breuly

Ja

40

40

0

0

0

Zoutsilo

15

0

0

37

0

Totaal programma 0

498

476

107

427

Programma 2. Verkeer en vervoer

Advies en planvorming A15 en A12

5

280

100

100

0

Advies/planv spoorverdubbeling Zev-Di en verb RB35

5

44

0

0

0

Coördinatie en regie infrastruct. projecten

5

301

117

117

0

Herinr. parkeerplaatsen sportvelden Hengelder

25

100

0

0

0

Herinrichting Babberichseweg

25

25

0

0

0

Monitoring geluid / fijnstof / trillingen A12/A15

5

180

0

0

0

Oversteek Douwes Dekkerstraat

25

170

0

0

0

Planvorming herinrichting Doesburgseweg

5

67

25

0

0

Planvorming herinrichting Edisonstraat

5

66

0

0

0

Planvorming herinrichting Mercurion

5

67

0

0

0

Vervangen brug Eltenseweg

Ja

30

0

650

0

0

Advies en planvorming A15 en A12 (project ViA15)

5

13

0

0

0

Onderzoek PlanMER Witte Kruis

Ja

5

369

0

0

0

Vervangen BOV 2016-2025 masten 2021

40

176

176

176

176

Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2021

20

71

71

71

71

Vervanging masten (voormalig Rijnwaarden) 2021-2024

40

28

28

28

28

Vervanging armaturen (voormalig Rijnwaarden) 2021-2024

20

116

116

116

116

Aanp en uren Arnhemseweg / Hengelder / scopewijz.

30

289

0

0

0

Aanpassing Arnhemseweg / Hengelder / scopewijzigingen

30

206

0

0

0

Totaal programma 2

2.569

1.283

608

391

Programma 4. Onderwijs

Nieuwbouw basisschool Tamboerijn / Wissel

Ja

40

0

6.240

0

0

Bouwkundige aanpassingen Jonkerschool

Ja

40

25

0

0

0

Uitbr. Liemers College HeerenMäten en Landeweer

Ja

40

0

577

0

0

Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing

Ja

40

940

0

0

0

Totaal programma 4

965

6.817

0

0

Programma 6.Sociaal domein

WMO hulpmiddelen

5

525

525

525

525

Totaal programma 6

525

525

525

525

Totaal  investeringen

4.557

9.101

1.240

1.343

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37