Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

87.007

88.519

92.961

91.618

90.807

91.345

1. Veiligheid

74

68

68

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

177

597

197

197

197

197

3. Economie

32.766

17.027

18.508

10.244

5.592

702

4. Onderwijs

810

955

954

910

910

910

5. Sport, cultuur en recreatie

921

1.811

795

777

777

777

6. Sociaal domein

11.700

11.568

12.757

11.941

11.157

10.757

7. Volksgezondheid en milieu

8.436

9.450

9.030

8.914

8.914

8.914

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

10.260

6.262

5.106

4.984

4.179

1.115

Actuele stand begroting - baten

152.150

136.256

140.376

129.653

122.601

114.784

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

23.945

25.892

23.610

22.654

21.760

22.018

1. Veiligheid

3.052

3.134

3.368

3.350

3.352

3.351

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.749

5.494

5.291

5.401

5.519

5.705

3. Economie

29.945

17.413

19.370

10.792

5.960

1.067

4. Onderwijs

4.995

5.532

5.330

5.207

5.433

5.346

5. Sport, cultuur en recreatie

8.297

9.147

8.423

8.274

8.093

8.023

6. Sociaal domein

56.982

57.442

61.940

59.600

57.416

56.126

7. Volksgezondheid en milieu

9.913

11.400

10.723

10.353

10.437

10.379

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.488

6.720

7.069

6.929

5.657

2.588

Actuele stand begroting - lasten

151.366

142.174

145.124

132.560

123.626

114.603

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

63.062

62.627

69.350

68.964

69.047

69.328

1. Veiligheid

-2.978

-3.066

-3.300

-3.283

-3.285

-3.283

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.572

-4.897

-5.093

-5.204

-5.322

-5.507

3. Economie

2.821

-385

-862

-548

-368

-365

4. Onderwijs

-4.186

-4.577

-4.376

-4.297

-4.523

-4.436

5. Sport, cultuur en recreatie

-7.376

-7.336

-7.629

-7.497

-7.315

-7.246

6. Sociaal domein

-45.282

-45.874

-49.183

-47.659

-46.259

-45.369

7. Volksgezondheid en milieu

-1.477

-1.950

-1.693

-1.439

-1.523

-1.466

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.772

-459

-1.963

-1.944

-1.478

-1.473

Actuele stand begroting - saldo

784

-5.918

-4.748

-2.907

-1.026

181

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

-942

108

-918

370

-247

-247

1. Veiligheid

1

0

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

655

135

68

39

39

39

3. Economie

28

246

487

137

-3

-3

4. Onderwijs

68

102

73

68

68

68

5. Sport, cultuur en recreatie

14

191

242

198

150

105

6. Sociaal domein

89

216

171

192

93

26

7. Volksgezondheid en milieu

-30

393

247

0

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0

103

-1

2

0

0

Totaal mutaties reserves

-118

1.493

370

1.006

100

-12

Actuele stand begroting

667

-4.425

-4.379

-1.901

-926

169

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37