Begroting 2021
portal

Algemeen

Besluitvorming Raad

BESLUITVORMING MEERJARENBEGROTING 2021 – 2024.

De gemeenteraad heeft op 4 november 2020 de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 vastgesteld. Samen met de begroting zijn ook de coronaeffecten en het herstelplan vastgesteld. Zowel de coronaeffecten als het herstelplan maken onderdeel uit van de begroting 2021-2024.

De gehele behandeling van de begroting en de bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37