Begroting 2021
portal

Algemeen

Toegankelijkheid

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Met iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle toegankelijkheidseisen uit de internationale standaard met de naam EN 301 549 . Wij werken er continu aan om dit te verbeteren.

Via de volgende link vind u de volledige toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Zevenaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37