Begroting 2021
portal

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9000

Algemene reserve

36.541

32.948

33.580

32.962

32.932

Totaal

algemene reserve

36.541

32.948

33.580

32.962

32.932

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9003

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

15

0

0

0

9008

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

0

0

0

9009

Fricties bezuinigingen vernieuwingskosten

262

0

0

0

0

9013

Nazorg complexen grondexploitaties

115

115

115

115

115

9017

Afval

0

0

0

0

0

9018

Riolering

481

481

481

481

481

9024

Automatisering

81

0

0

0

0

9031

Bestemmingsplannen

196

92

92

92

92

9032

Wegen

1.120

1.479

1.837

2.195

2.554

9046

Statushouders

101

101

101

101

101

9047

Onderhoud gebouwen

66

66

66

66

66

9050

Corona-herstelplan

0

2.752

1.742

1.343

1.231

Totaal

bestemmingsreserves

2.476

5.101

4.433

4.393

4.639

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten
(stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9004

Plankosten en voorbereiding A15/A12

46

13

0

0

0

9005

Centrummanagement

105

0

0

0

0

9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

483

467

450

433

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

505

492

480

467

9012

Snelfietsroute F12

396

356

345

334

323

9021

Onderzoek randweg nabij A15

150

120

117

114

111

9027

Balansverkorting

197

166

155

120

115

9028

Onderwijshuisvesting

309

299

290

280

270

9029

Basisschool 't Scathe

2.128

2.069

2.011

1.952

1.893

9034

De Cirkel/De Duim

603

579

551

524

496

9035

Sportvelden RKPSC

94

81

73

64

56

9036

Fietspad Geitenwaard

100

97

93

90

87

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

53

51

50

48

9038

Speelvoorzieningen kinderen met beperking

85

79

74

68

62

9039

Brede Blik Giesbeek

1.440

1.368

1.296

1.224

1.153

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.419

1.339

1.258

1.178

1.097

Totaal

bestemmingsreserves afschrijvingslasten

8.132

7.608

7.274

6.927

6.611

Voorzieningen (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

8002

Pensioenen wethouders

2.488

2.508

2.528

2.548

2.568

8004

Onderhoud gebouwen

740

717

768

726

892

8006

Openbare verlichting

209

235

261

137

163

8007

Wegen

13

347

115

117

118

8008

Bruggen

12

2

4

7

24

8009

Begraafplaatsen

59

68

77

86

95

8010

Riolering

3.558

3.599

3.618

3.744

4.501

8012

Aanspraken overstromingen Riverparc

122

124

127

129

131

8013

Wachtgelden wethouders

185

44

44

44

44

Totaal

voorzieningen

7.385

7.644

7.542

7.538

8.537

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37